WARUNKI GWARANCJI GWARANCJA udzielana przez ORCA obowiązuje przez dwa lata od daty zakupu produktu. OGÓLNE WARUNKI: o ORCA udziela gwarancji na wszystkie produkty, które produkuje i/lub dystrybuuje na wszelkie niezgodności przez pierwsze dwa lata po ich zakupie. Niniejsza gwarancja dotyczy tylko pierwotnego nabywcy produktu, gdy zakup jest dokonywany przez autoryzowanego sprzedawcę. W związku z tym nie obejmuje zakupów dokonywanych przez nieautoryzowanych dealerów oraz w serwisie eBay lub podobnych platformach sprzedaży i/lub aukcjach. o Kupujący ma prawo do naprawy i/lub wymiany wadliwego produktu całkowicie bezpłatnie dla danego użytkownika w przypadku jakiejkolwiek niezgodności. o Konkretne prawa pierwotnego nabywcy produktu w ramach niniejszej gwarancji mogą się różnić w zależności od kraju. Jeśli niniejsza gwarancja zostanie uznana za niezgodną z lokalnymi przepisami, zostanie uznana za zmienioną tak, aby była zgodna z tymi przepisami. ZASADY I WARUNKI o Składając reklamację w ramach niniejszej gwarancji, użytkownik musi dostarczyć kopię dokumentu zakupu produktu (faktury sprzedaży) produktu firmie ORCA lub sprzedawcy. o Niniejsza gwarancja w żadnym wypadku nie obejmuje normalnego zużycia produktu. o W żadnym wypadku niniejsza gwarancja nie ma zastosowania do uszkodzeń lub wad wynikających z niedbałego użytkowania. Uznaje się, że niedbałe użycie obejmuje między innymi: Do przedmiotów neoprenowych: ■ Uszkodzenia spowodowane paznokciami. ■ Uszkodzenia lub blaknięcie wynikające z narażenia na nadmierne ciepło i światło słoneczne lub przechowywania w nieodpowiednich warunkach. Dla wszystkich produktów : ■ Pogorszenia wynikające z wystawienia na działanie zewnętrznych czynników otoczenia (np. słona woda, nadmierne ciepło, światło słoneczne itp.) lub chemikaliów (produkty basenowe, chlor itp.). ■ Pogorszenie lub utrata cech odzieży na skutek niewłaściwego użytkowania pralek/suszarek/żelazek, płynów do płukania tkanin lub detergentów. ■ Rozdarcia lub otarcia na powierzchniach lub szwach z powodu normalnego zużycia. ■ Niewłaściwe modyfikacje lub naprawy wykonane przez osoby nieuprawnione. Jako użytkownik, musisz utrzymywać zakupiony produkt w dobrym stanie, zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta. PROCES GWARANCJI o Aby rozpatrzyć jakiekolwiek roszczenia związane z niniejszą gwarancją, użytkownik musi udać się do punktu sprzedaży, w którym zakupił produkt, aby sprzedawca mógł rozpatrzyć ustawową gwarancję. Jeśli wizyta u tego dealera nie jest możliwa lub jeśli wizyta u niego byłaby dla Ciebie zbyt uciążliwa, możesz udać się do innego oficjalnego dealera ORCA w celu rozpatrzenia roszczenia lub skontaktować się bezpośrednio z ORCA, korzystając z poniższego linku, aby otrzymać instrukcje dotyczące postępowania gwarancyjne go. Składając reklamację w ramach niniejszej gwarancji, użytkownik musi dostarczyć dokument zakupu produktu (fakturę sprzedaży) firmie ORCA lub sprzedawcy. o Niniejsza gwarancja jest uzależniona od decyzji podjętej przez naszych techników w odniesieniu do charakteru niezgodności produktu po zbadaniu danego produktu. o Jeśli naprawa nie jest możliwa, a ORCA zdecyduje się na wymianę produktu, ORCA wymieni produkt niezgodny na inny podobny produkt, a jeśli nie jest to możliwe z powodu stanu magazynowego, użytkownik otrzyma inny produkt o tej samej jakości i cechach. ORCA może zastąpić spersonalizowane produkty podobnymi produktami w aktualnej gamie kolorystycznej, jeśli oryginalnej personalizacji nie da się odtworzyć.