REKLAMACJE

W przypadku wykrycia wady produktu, klient zobowiązany jest do telefonicznego skontaktowania się z pracownikami sklepu MkBikeOnline, a następnie złożenia pisma reklamacyjnego w formie elektronicznej (e-mail) lub tradycyjnej; pismo powinno zawierać:

dane klienta (imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz nr telefonu),

datę zakupu towaru,

kopię dokumentu zakupu (paragon lub faktura),

opis nieprawidłowości/wadliwości towaru

Kopia lub oryginał wyżej wymienionego pisma koniecznie musi zostać wysłana wraz z reklamowanym towarem, w przeciwnym wypadku reklamacja nie będzie rozpatrywana. W każdym przypadku klient odsyła towar na swój koszt na adres firmy (lub dystrybutora) za pośrednictwem Poczty Polskiej (standard lub priorytet bez dodatkowych usług). W przypadku uznania reklamacji koszt odesłania towaru zwracany jest Klientowi, i powtórne dostarczenie odbywa się na koszt firmy.

Nieprawidłowości czy niezgodności związane z zamówieniem należy jak najszybciej zgłosić obsłudze sklepu (najlepiej w terminie 3 dni od momentu otrzymania przesyłki z towarem).

Klient ma zawsze prawo otworzyć paczkę w obecności kuriera. Sugerujemy sprawdzenie stanu opakowania przesyłki, a w przypadku widocznego uszkodzenia otworzenie przesyłki w obecności kuriera. W takiej sytuacji kurier powinien spisać protokół na podstawie którego będzie rozpatrywana reklamacja. Bardzo prosimy poinformować nas o zaistniałej sytuacji. W przypadku zaniechania wyżej opisanych działań sklep nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru powstałe w transporcie.

Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni, w tym czasie sklep zobowiązuje się poinformować klienta o uznaniu, bądź odrzuceniu roszczenia reklamacyjnego. Jeżeli w tym terminie klient nie otrzyma takiej informacji, reklamację traktuje się jako uznaną. Jeżeli sprawa będzie wymagała dodatkowych ekspertyz technicznych wykonanych przez zewnętrzne firmy termin ten może zostać wydłużony do 21 dni.