Zgodnie z zapisami "Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny",

Klient ma prawo w ciągu 10 dni bez podania przyczyny zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie i odesłać go na adres firmy.

Towar winien być dostarczony w stanie niezmienionym.

Oświadczenie o odstąpienie od umowy musi być dokonane w formie pisemnej (powinno zawierać dane teleadresowe klienta oraz nr konta bankowego na które mamy przelać środki).