REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MKBIKEONLINE.COM

Wersja 1.04

1. REGULACJE WSTĘPNE

Sklep Internetowy, działający pod adresem www.mkbikeonline.com prowadzony przez MK BIKE GLIWICE z siedzibą w Gliwicach przy ul.Mitręgi 1 44-100 Gliwice,NIP 6312236187 ,REGON 278190717 umożliwia kupowanie towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) - pod adresem www.mkbikeonline.com

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1.

Regulamin określa zasady zakupów w sklepie internetowym MKBIKEONLINE.COM

2.2.

Klient powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu najpóźniej w chwili dokonywania zamówienia.

2.3.

Każda zmiana regulaminu będzie publikowana na stronie www.mkbikeonline.com w zakładce Regulamin.

2.4.

Umowa sprzedaży zawierana jest między Zamawiającym a MK BIKE GLIWICE.

2.5.

Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim.

2.6.

Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów wyłącznie na terenie Polski.

3. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

3.1.

Sklep Internetowy znajdujący się pod adresem www.mkbikeonline.com służy do dokonywania zakupów artykułów za pośrednictwem sieci Internet.

3.2.

Zakupy w sklepie internetowym MKBIKEONLINE.COM mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie www.mkbikeonline.com określenie formy płatności i przesłanie zamówienia.

3.3.

Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.

3.4.

Zamawiający po dokonaniu wyboru określonego produktu lub produktów i umieszczeniu go w Wirtualnym koszyku w momencie chęci zamówienia wybranych towarów powinien dokonać rejestracji do systemu sklepowego poprzez uzupełnienie formularza rejestracyjnego z danymi niezbędnymi do realizacji w/w zamówienia.

3.5.

Przyjęcie przez Sklep Internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową lub telefoniczną przez obsługę Sklepu Internetowego. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez MKBIKEONLINE.

3.6.

Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu Internetowego, w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta ( Dz.U. 2014 Poz. 827 ), i akceptuje jego postanowienia.

3.7.

Sklep Internetowy MKBIKEONLINE.COM przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. Sprzedawca jest zobowiązany wydać produkt niezwłocznie nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy.

3.8.

Ceny podawane w sklepie internetowym MKBIKEONLINE.COM są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

3.9.

MK BIKE GLIWICE prowadzący Sklep Internetowy, wystawia dokument sprzedaży, którym jest paragon lub faktura VAT.

3.10.

Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu Internetowego do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Nabywcy.

4. FORMY PŁATNOSCI I CENY

4.1.

Zamawiający ma możliwość dokonania płatności:

Gotówką – płatność przy odbiorze - do rąk pracownika firmy spedycyjnej przy odbiorze towaru lub do rąk pracownika Poczty Polskiej

Przelewem na konto podane przez obsługę sklepu internetowego. 

Płatność ratalana w systemie CARaty Credit Agricole.

5. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

5.1.

Zamawiający w procesie zamawiania może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:

dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej;

dostawa za poprzez firmę kurierską.

Rowery marek GIANT oraz LIV sprzedawawane są tylko i wyłącznie w sklepie stacjonarnym . 

5.2.

Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na:

sprawdzeniu przez MKBIKEONLINE.COM kompletności wysłanych danych,

skontaktowaniu się elektronicznie lub telefonicznie z Zamawiającym celem potwierdzenia tych danych oraz ilości, rodzaju i ceny zamawianego towaru.

5.3.

Jeśli informacje złożone przez Zamawiającego są wystarczające, jego zamówienie zostanie ostatecznie zaakceptowane, o czym zostanie powiadomiony za pomocą wiadomości e-mail.

5.4.

Zamówienia raz skompletowanego nie można cofnąć z realizacji.

5.5.

Ostateczne zaakceptowanie zamówienia oznacza, że do Zamawiającego zostaje wysłany zamówiony towar, zaś - w przypadku płatności przelewem elektronicznym wysłany zostaje nr konta na który należy dokonać płatnosci.

5.6.

Częściowo wypełniony formularz zamówienia (w szczególności błędny adres e-mail, numer telefonu), będzie odrzucony.

5.7.

W momencie odrzucenia zamówienia nastąpi anulowanie zamówienia, a dane osobowe w nim zawarte zostaną usunięte z bazy danych sklepu.

5.8.

W momencie przekazania przesyłki do rąk kuriera, Zamawiający otrzymuje wiadomość e-mail informującą o tym fakcie oraz o formie realizowanej wysyłki i numerze zamówienia.

5.9.

Przewidywany czas dostawy i jej koszt został określony w tabeli kosztów stanowiącej załącznik umowy. Koszty dostaw mogą ulec zmianie wraz ze zmianą cenników operatorów.

TABELA KOSZTÓW

Forma wysyłki

Przelew (zł brutto)

Za pobraniem (zł brutto)

Przewidywany czas dostawy wysyłki*

DPD KURIER

20

30

1 dzień

Przy zakupach powyżej 500,00 złotych brutto, przesyłka na koszt sklepu.

W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania za pośrednictwem witryny www.mkbikeonline.com pomiędzy Zamawiającym, a Sklepem Internetowym MK BIKE ONLINE prowadzona jest korespondencja e-mailowa. W jej ramach kupujący będzie otrzymywał na podany przy logowaniu (rejestracji) adres mailowy wiadomości dotyczące zamawianych przez niego produktów. Za wyjątkiem informacji dotyczącej anulowania zamówienia na życzenie klienta lub z powodu braku towaru, wszystkie e-maile zawierają numer zamówienia, listę zamówionych towarów, kwotę i wybrany sposób płatności, oraz sposób dostarczenia, a także dane odbiorcy.

Potwierdzenie zamówienia - W momencie całkowitego zaakceptowania zamawianych produktów, oraz sposobu płatności i odbioru, klient otrzymuje informację potwierdzającą złożenie zamówienia. Zawiera ona numer zamówienia, wyszczególnienie wybranych towarów, wybrany sposób zapłaty i doręczenia, z podaniem adresu .

Płatność przelewem - W przypadku kiedy klient wybrał płatność przelewem, może otrzymać dwa rodzaje informacji, w zależności od tego czy potwierdzenie przelewuty przebiegło pomyślnie, czy nie. W tym drugim przypadku, e-mail zawiera prośbę o ponowienie próby zapłaty.

Brak potwierdzenia przelewu - W sytuacji kiedy kolejne próby zapłaty przelewem lub są nieskuteczne klient otrzymuje stosowną informację o zaistniałym problemie, z prośbą o kontakt z Biurem Obsługi sklepu internetowego MKBIKEONLINE, i zastrzeżeniem że realizacja zamówionych pozycji została wstrzymana do czasu wyjaśnienia sytuacji.

Częściowa kompletacja zamówienia - Może zajść również sytuacja kiedy nie wszystkie zamówione pozycje są osiągalne. W takim przypadku klient otrzymuje wiadomość z informacją o tym jakie pozycje zostały skompletowane i w jego gestii pozostaje decyzja czy anulować całe zamówienie, czy realizować w kształcie w jakim jest w danym momencie możliwe. W zależności od decyzji podjętej przez kupującego zostanie wysłany e-mail potwierdzający całkowite anulowanie zamówienia, bądź potwierdzenie realizacji nie pełnego. W przypadku nie podjęcia przez klienta żadnej decyzji dotyczącej częściowej kompletacji zamówienia w przeciągu 5 dni, zamówienie zostaje automatycznie anulowane, o czym klient zostaje powiadomiony stosowną wiadomością elektroniczną.

Kompletacja i wysłanie zamówienia - Po całkowitym skompletowaniu zamówionych pozycji i ich wysłaniu klient otrzymuje wiadomość potwierdzającą ten fakt, oraz jednocześnie informującą po jakim minimalnym czasie przesyłka powinna zostać dostarczona do adresata

Anulowanie zamówienia - W przypadku anulowania zamówienia na wyraźne życzenie klienta lub z powodu braku zamawianego towaru w magazynie, kupujący otrzymuje stosowną informację wraz z podaniem przyczyny anulowania.

6. REKLAMACJE

6.1.

Jeżeli po otrzymaniu towaru Zamawiający znajdzie w nim wady, zaleca się odesłanie zakupionego produktu na adres „ Sklep Internetowy MK BIKE GLIWICE, ul.Mitręgi 1 44-100 Gliwice tel. kontaktowy: 32 332 12 49”

6.2.

Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

6.3.

Do reklamowanego towaru należy dołączyć Wniosek reklamacyjny wraz z dowodem zakupu towaru lub wskazaniem innych dowodów zakupu towaru. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady. Wniosek reklamacyjny stanowi Załącznik 1 do niniejszej umowy.

6.4.

Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem. W tym samym terminie klient powinien zostać powiadomiony o wyniku reklamacji.

6.5.

W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (np.: z powodu wyczerpania towaru), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje dostępne w sklepie towary.

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1.

Zamawiający może w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, załączony wzór Oświadczenia nie jest obowiązkowy.

7.2.

Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania Oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy, zwróci Zamawiającemu wszystkie dokonane przez niego płatności w tym koszty dostawy z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Zamawiającego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym. Zwrot kosztów nastąpi w taki sam sposób płatności, jakiego użył Zamawiający chyba, że Zamawiający wyrazi zgodę na inny sposób.

7.3.

Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy zwrócić towar Sprzedawcy. Jeżeli Zamawiający nie wywiąże się z obowiązku zwrotu towaru w terminie, Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania. W związku z powyższym Sprzedawcy nie będzie zobowiązany do zachowania termin określonego w pkt 7.2.

7.4.

Zamawiający, który odstąpi od Umowy ponosi bezpośrednie koszty odesłania towaru do Sprzedawcy

8. OCHRONA DANYCH

8.1.

Wypełnione dane osobowe w formularzu zamówienia (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.), będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz informowania Państwa o nowościach i promocjach w naszym sklepie. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobą trzecim.(

8.2.

Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom do celów innych niż związanych z realizacją zamówienia.

8.3.

Dostęp do danych osobowych posiada administrator sklepu internetowego MK BIKE ONLINE, oraz każdy Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania do celów związanych z realizacją zamówienia.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1.

Firma MK BIKE GLIWICE zastrzega sobie prawo do:

wolno rynkowej zmiany cen w ujęciu abstrakcyjnym, ze skutkiem od chwili dokonania zmiany,

zmiany oferty sklepu internetowego MKBIKEONLINE.COM,

w przypadku zamówienia więcej niż jednej sztuki towaru, istnieje możliwość realizacji częściami zamówienia, po kilka sztuk rzeczy do realizacji dostawy w kilku partiach, przy czym opłata za przesyłkę zostanie pobrana tylko raz. Powyższe zmiany i ich skutki prawne ocenia się na podstawie Prawa cywilnego.

10.2.

Niniejszym Regulaminem został sporządzony na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem a także w zakresie w jakim regulamin okazałby się sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa stosuje się przepisy prawa polskiego.

11. ZAŁĄCZNIKI

11.1.

11.2.